Henry Morgentaler - the family doctor who led the abortion movement in Canada


Doctor Henry Morgentaler was a Jewish Polish-born Canadian, physician and pro-choice advocate, whose battles opened the way for abortion to be legal in Canada. Just a side note: I am proud to share my home city, Łódź in Poland, with him, and my current city too 💕Wish I could have met him...🇵🇱 Doktor Henry Morgentaler, polsko-żydowskiego pochodzenia doktor, który swoją działalnością i walkami w sądach przyczynił się do zmiany kanadyjskiego prawa aborcyjnego. Pochodził z Łodzi, mieszkał w Toronto - taka mała zbieżność geograficzna ;)

LATEST BLOG POSTS

  • The Choice VR official Facebook page
  • The Choice VR official Instagram
  • The Choice VR official twitter

©2021 by Tribe of Pan inc.